Om SWS

Strömstad Whiskysällskap, Sveriges västligaste bildades  11 september 2010

Styrelse

Ordförande:  Martin Karlsson

Sekreterare: Daniel Lomgård Lants

Kassör:  Ulf Oscarsson

Ledamot:  Ruben Almén

Ledamot: Mattias Oleniusson
mobil: 0737 204260
E-mail: mejparn@gmail.com

Ledamot:  Johan Oderbrant 
mobil 0735 335689
E-mail: johan.oderbrant@gmail.com

Webbmaster: Gunnar Oleniusson
mobil 0706 806512
E-mail: gunnar.oleniusson@telia.com

Medlemsavgift fastställs på årsmöte och gäller för nästkommande verksamhetsår.

Medlemsavgift för 2020 är: 300:-
Betalning görs till SWS Bankgironummer 654-8440

Uppbyggnad web:
Tobias Grahn