Om SWS

Strömstad Whiskysällskap, Sveriges västligaste bildades  11 september 2010
E-mail stromstadwhisky@gmail.com

Styrelse

Ordförande:  Martin Karlsson

Sekreterare: Daniel Lomgård Lants

Kassör:  Ulf Oscarsson

Ledamot:  Ruben Almén

Ledamot: Robert Larsson
mobil: 0707 554572

Ledamot: Mattias Oleniusson
mobil: 0737 204260
E-mail: mejparn@gmail.com

Ledamot:  Johan Oderbrant 
mobil 070 5728848 
E-mail: joderbrant@gmail.com

Webbmaster: Gunnar Oleniusson
mobil 073 0896686
E-mail: gunnar.oleniusson@telia.com

Medlemsavgift fastställs på årsmöte och gäller för nästkommande verksamhetsår.

Medlemsavgift för 2020 är: 300:-
Betalning görs till SWS Bankgironummer 654-8440

Uppbyggnad web:
Tobias Grahn